INGENJÖRER SOM KAN VERKLIGHETEN

ZPE är en ingenjörsbyrå som fokuserar på kostnadsrationalisering och kvalité. Bolaget har under flera år framgångsrikt byggt upp ett effektivt arbetssätt vilket har levererat mätbart positiva resultat. Kärnan i arbetet är våra medarbetare som kommer ifrån branschen och kan den verklighet som vi verkar i. Den historiska erfarenhet och kunskap som finns inom bolaget gör det möjligt att snabbt lära upp nya medarbetare vilket har visat sig vara ett framgångskoncept. Därmed kan du som kund vara säker på att du får rätt kompetens när du anlitar ZPE.

Som komplement till kostnadsrationalisering och kvalité kan vi erbjuda ingenjörer inom produktutveckling, produktionsutveckling och projektledning etc. Med er kravprofil sätter vi rätt person på plats för att lösa ert behov av arbetskraft. Vi kvalitetssäkrar alltid vår personal och säkerställer att rätt erfarenhet och utbildning för uppdraget är uppfyllt.

 

VÅR VISION – ATT VARA DET SJÄLVKLARA VALET GÄLLANDE KOSTNADSRATIONALISERING OCH KVALITETSARBETEN

Vår vision är att vara den mest attraktiva ingenjörsbyrån inom de områden som vi verkar inom. Du som ingenjör skall känna samhörighet och utvecklas med företaget och våra kunders behov skall alltid tillgodoses inom avtalad tidsram. ZPE har inte som vision att bli störst och konkurrera med de stora bolagen utan har som ambition att leverera med hög kvalité och satsa på långsiktiga samarbeten.

 

ZPE har kollektivavtal med Almega som omfattar Svenska Teknik & Designföretagen.

Nyheter

Nya Standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
2017-11-28
Läs mer
Högsta Soliditetsbetygetet AAA
2017-11-16
Läs mer
Volvo Cars Costreduction Event 2016
2016-04-07
Läs mer

Our company is credit worthy according to Soliditet's credit assessment system that are based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Nyheter
Kontakt