Automotive

För närvarande utgör Automotive en stor del av verksamheten.  Vi  erbjuder en mängd tjänster inom produktutveckling  såsom konstruktion, projektledning, testning och design. Områden som vi har erfarenhet av är exempelvis :

• Exteriör • interiör • kaross • chassi • krockteknologi

ZPE kan erbjuda konstruktionsledare, konstruktörer, provningsingenjör med lång erfarenhet av metoder, arbetssätt och kravsättning inom området området. Inom exempelvis krockteknologi har vi specialiserat oss där vi kan erbjuda tjänster som beräkning samt projektledning.

Vi kan erbjuda erfarna konstruktörer som hanterar exempelvis följande konstruktionsprogram:

• Catia V5 • Solid Works • ProEngineer • UG NX

Vi arbetar i alla faser i ett projekt. Från förstudier och koncept till validering och industrialisering. Ofta i nära samarbete med såväl kundens specialister som leverantörer och partners. Arbetet utförs både på plats hos kund och in-house.

 

Nyheter
Kontakt