Nya Standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

24 NOV 2017

Idag genomförde vi en revision samtidigt som vi fullföljde en certifiering för de nya och uppdaterade standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Processen resulterade i en revision utan avvikelser och vi är nu stolta över att vara certifierade enligt de senaste standarderna. Att revisionen fortlöpte utan avvikelser är ett kvitto på att ZP Engineering AB är ett professionellt och seriöst företag vilket vi hoppas får våra kunder att känna extra trygghet.

2017 har varit ett viktigt år för ZP Engineering AB. Certifierade enligt senaste ISO-standarder samt att vi efter lång tid och stort engagemang blivit tilldelade högsta soliditetsbetyg (på kortast möjliga tid, 10 år) känner vi att vi åter visat prov på vilken typ av företag vi är och vill vara. Vi har dessutom av strategiska skäl valt att flytta vårt kontor till Hisinge hus, Gustaf Dalénsgatan 34. Flytten möjliggör att företaget kan expandera samt anta nya och spännande utmaningar. Vi hoppas att 2018 kommer att bli minst lika händelserikt och tackar för det gånga året.

God jul önskar ZPE

Högsta Soliditetsbetygetet AAA

ZP Engineering AB kan med stor glädje och stolthet låta meddela att vi numer innehar högsta Soliditetsbetygetet AAA. För att erhålla denna nivå krävs att företaget under minst 10 år levererar stabila finansiella resultat. Att vi nu har delgivits detta höga betyg ser vi som en stor milstolpe i företagets historia och som en kvalitetsstämpel vilket intygar att företaget sköts och hanteras på ett professionellt och seriöst sätt. Betyget ger en indikation på stabilitet och nuvarande och framtida kunder skall alltid känna en säkerhet och trygghet när dom anlitar ZP Engineering AB.

Volvo Cars Costreduction Event 2016

Det är med stor glädje vi på ZPE, kan meddela att vi fått förtroendet av Volvo Cars att vara värd och arrangör inför årets “Teardown Event”. Detta är ett otroligt viktigt event som sparar stora summor pengar in i verksamheten för Volvo Cars varje år. Syftet med eventet är att hitta lösningar som genererar besparingar på befintliga produkter, som i sin tur höjer produktiviteten inom företaget. Detta gäller hela R&D hos Volvo Cars. Under denna veckan så ägnas tiden åt ide generering samt olika mötesforum där anställda träffas och ser över alla tänkbara alternativ. Detta betyder oerhört mycket för ZPE , över att ha fått äran, att organisera ett så pass viktigt event. Denna övning är något som alla producerande företag borde ta med i sin verksamhet.

Tech Mahindra väljer ZPE

Tech Mahindra väljer ZPE som samarbetspartner på lokal marknad!

I veckan har ett samarbetsavtal ingåtts mellan indiska Tech Mahindra och göteborgsbaserade ZP Engineering AB. Det indiska bolaget omsätter ca USD 3,5 miljarder och har 98 000 medarbetare i 51 länder världen över. Att valet faller på det lilla bolaget ZPE beror på företagets goda relationer till flera av de kunder som Tech Mahindra vill göra affärer med och Volvo Cars Corporation i synnerhet.

Bolagets VD och grundare Zoran Panovic säger: “Det är mycket glädjande och bevisar bara att vår strategi och tidigare satsningar varit helt rätt”.

Tech Mahindra

Tech Mahindra

ZP Engineering AB har tecknat ramavtal med Volvo Car Corporation

ZP Engineering AB har tecknat ramavtal med Volvo Car Corporation och erhållit eget leverantörsnummer vilket innebär att vi inlett ett samarbete där vi levererar kompetenser inom kostnadsbesparingar/ratio, projekt-/uppdragsledning, konstruktion och provning.

Vi är mycket glada över det nya samarbetet och möjligheten att kunna leverera specialistkompetens inom kostnadsbesparingar/ration. Detta är en stor milstolpe i företagets historia och det ger möjligheten att få leverera direkt till Volvo Car Corporation.

ZP Engineering ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Volvo Car Corporation.

ZPE samarbetar med MacGregor igen

ZPE samarbetar med MacGregor igen. Denna gång handlar det om ett konsultuppdrag som Senior Design Engineer vilket startade i mitten av november 2014. Uppdraget utförs på MacGregors kontor i Göteborg.

MacGregor tillhandahåller integrerade lasthanteringslösningar och tjänster för sjötransporter och offshoreindustrin.
MacGregor betjänar sina kunder med lösningar som integrerar lasttillgång, stuvning, vård och hanteringsfunktioner för att passa en viss fartygs lastprofil . Detta gynnar fartygets produktivitet, miljöpåverkan och livslängd.

ISO-certifiering på gång

Kvalitet och miljö är två frågor som alltid står i fokus hos ZP Engineering AB. Nu tar vi detta ytterligare ett steg genom att certifiera oss inom dessa områden. Arbetet pågår just nu för fullt för att nå denna för oss viktiga milstolpe. Vi beräknar att vara klara innan jul.

De två aktuella certifieringarna är ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledningssystem.
Genom att följa företagets kärnvärden och ständigt vara engagerade, ordningsamma, kostnadseffektiva, utvecklande och miljömedvetna hoppas vi att kunna uppnå kriterierna utan svårigheter.

 

ISO 9001 för kvalitetsledning syftar till att säkerställa kvaliteten i det interna arbetet, relationerna till kunderna och i de levererade tjänsterna. Att ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring samt att personalen är delaktig i kvalitetsarbetet.
ISO 14001 för miljöledningssystem syftar bland annat till att uppnå en effektiv användning av material, energi och avfallshantering vilket i längden ger lägre kostnader och ett ökat förtroende för företaget.